หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
แจ้งเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ( ZERO CORRUPTION ) [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับจ้าง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้แผนห้องกันการทุจิรต (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 19 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-716