หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวจรริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
Dos and Donts [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
จริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
จริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
ประมวจรริยธรรม ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 15 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 1 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-716