หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา [ 18 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
แจ้งการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 187  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 14 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-716