หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
สมาชิกสภา
 
นายถนอม แสงอุ่น
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
นายจินดา แก้วกุมาร
รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ
เลขานุการสภาฯ
 
สมาชิกสภา
 


นายกะทิน ผิวผุด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายนิรันดร์ รอดพลู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางสมพร ทองหล่อ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายจันทร์เพ็ญ กรานต์พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายตี๋ เอกปัฎชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายชนะ เกิดผล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายแทน พันจั่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายประกอบเพชร ทัตทาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายสมบัติ บุญประกอบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-716