หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแม่แตง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongmaetaeng.go.th...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongmaetaeng.go.th...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongmaetaeng.go.th...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... Messenger Live Chat ต้องเวลานิดหนึ่งแล้วคลิกที่ สอบถามค่ะ
o9 Social Network https://www.facebook.com/nongm...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongmaetaeng.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongmaetaeng.go.th...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nongmaetaeng.go.th...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongmaetaeng.go.th...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongmaetaeng.go.th...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o18 E-Service https://www.nongmaetaeng.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongmaetaeng.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongmaetaeng.go.th...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th... https://www.nongmaetaeng.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongmaetaeng.go.th...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongmaetaeng.go.th...
 
  (1)     2   
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-716