หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแม่แตง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
     
อาชีพของประชากร ในตำบลหนองแม่แตง มีอาชีพหลักสามารถจัดเป็นลำดับได้ดังนี้
  ทำนา ร้อยละ 60
  ทำไร่ ร้อยละ 30
  รับจ้างทั่วไปและอื่น ๆ ร้อยละ 10
ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพหลัก เป็นการทำนา ทำไร่ การถือครองที่ดินส่วนใหญ่ไม่มี เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เพราะพื้นที่ในตำบล อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหนองคล้า - ดงฉัตร
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลหนองแม่แตง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หนองคล้า - ดงฉัตร สภาพเดิมของพื้นที่ในตำบล เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ทำการเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะอากาศตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยทั่วไปจะได้รับอิทธิพล ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอล และอ่าวไทย พัดผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปีประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด คือเดือนเมษายน สำหรับเดือน ที่หนาวที่สุด คือเดือนธันวาคมสำหรับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของจังหวัดประมาณ 1,301.5 มิลลิเมตร และมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 123 วัน ช่วงที่มีฝนตกจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคมซึ่งในช่วงนี้ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือนจะอยู่ระหว่าง 148.4 - 272.7 มิลลิเมตร
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
คนในพื้นที่ตำบลหนองแม่แตง นับถือศาสนาพุทธ
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
  วัดบ้านหนองแม่แตง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองแม่แตง
  วัดหนองปืนแตก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองปืนแตก
  วัดธรรมรังสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านตอรัง
  วัดป่าบ้านตอรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านตอรัง
  วัดบ้านหนองชุมแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองชุมแสง
  วัดหนองลวกหิรัญญาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองลวก
  วัดไผ่มณีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ตาสุ่ม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  ประเพณีตักบาตรเทโว
  ประเพณีสงกรานต์
 
การศึกษาในตำบล
   
การศึกษาในตำบลหนองแม่แตง ซึ่งมีระบบการศึกษาดังนี้
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ
  โรงเรียนบ้านตอรัง
  โรงเรียนบ้านหนองลวกราษณ์บำรุง
  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง จำนวน 4 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่แตง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอรัง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ตาสุ่ม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลวก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแม่แตง)
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-716